Alkohollagen

Sedan 2007 är det lagligt som privatperson att köpa alkohol från nätet. Det senaste rättsfallet från EU-domstolen 2007 där domstolen underkände Sveriges förbud mot privatimport av alkohol.

 

Alkoholskatt I samband med transport.

Alkohol är en punktskattepliktig vara enligt det så kallade punktskattedirektivet. Punktskatt ska beskattas i konsumtionslandet. Vid privatimport av alkohol ska du som importör deklarera dina inköp till Skatteverket i Sverige. Mer information finns här på Skatteverkets hemsida.